ยินดีต้อนรับสู่

สมาคมส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วในประเทศไทย

ถวายเงินองค์ผ้าป่า 

ให้วัดบางแก้ว

Click http://www.bangkaew.com/pdbt

Click http://www.bangkaew.org/main

เพื่อให้ความทุ่มเทและเสียสละของอาจารย์กมลและกรรมการทุกท่านในอดีตที่ผ่านมาได้รับการสืบทอดต่อไป และให้สมาคมฯเกิดความเป็นปึกแผ่น เป็นที่รวมใจกันของผู้รักบางแก้วทุกคน จึงได้จัดทำเว็บไซต์สมาคมขึ้นมาโดยยินดียก โดเมนเนม bangkaew.org ให้กับสมาคมเพื่อการนี้โดยเฉพาะ และ ยินดีเป็นผู้ดูแลให้จนกว่าสมาคมจะมีความพร้อมที่จะรับช่วงไป เว็บไซต์ยังไม่สมบูรณ์ ยังขาดข้อมูลอีกมาก ท่านใดมีข้อมูลข่าวสารหรือภาพถ่ายเกี่ยวกับสมาคม ขอให้ส่งมาได้ที่อีเมล์ข้างล่างนี้ จะนำไปอัพเดทที่เว็บ และท่านใดมีคอมเมนต์เกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างของเว็บ ก็ขอให้ช่วยชี้แนะด้วย ครับ

http://www.bangkaew.com